Tidlige samfunn: naturressuser og teknologi

  • forklare hvordan naturressurser og teknologisk utvikling har vært med på å forme tidlige samfunn

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 07.11.2006

© Cappelen Damm AS