Middelalderen

  • gjøre rede for et utvalg av sentrale økonomiske, sosiale, politiske og kulturelle utviklingstrekk i middelalderen

  • presentere et emne fra middelalderen ved å vise hvordan utviklingen er preget av brudd eller kontinuitet på et eller flere områder

  • Cappelen Damm

    Sist oppdatert: 19.11.2006

    © Cappelen Damm AS