Norge: Samfunn og stat fra 700 til 1500

  • gjøre rede for samfunnsforhold og statsutvikling i Norge fra ca 700 til ca 1500 og diskutere mulig påvirkning fra andre kulturer, samfunn og stater

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 07.11.2006

© Cappelen Damm AS