Samisk historie

  • gjøre rede for sentrale trekk ved samisk historie og diskutere samenes forhold til stater med samisk bosetning fram til omkring 1800

  • Cappelen Damm

    Sist oppdatert: 07.11.2006

    © Cappelen Damm AS