Norge: Næringsutvikling fra 1500 til 1800

  • gjøre rede for næringsutvikling i Norge fra ca 1500 til ca 1800 og analysere virkningene for sosiale forhold i denne perioden

  • Cappelen Damm

    Sist oppdatert: 07.11.2006

    © Cappelen Damm AS