Styringsformer i Europa

  • gjøre rede for utviklingen og endringen av styringsformer i Europa fra slutten av middelalderen til siste del av 1700-tallet

  • Cappelen Damm

    Sist oppdatert: 17.11.2006

    © Cappelen Damm AS